DOSSIERS CRÍTI(CS) Repensar Castelló
  #7 - estiu 04

CASTELLÓ: UN POBLE ENGANYAT O POBLE IGNORANT?

Escrits elaborats a contracorrent

Castelló va ser declarat en el seu dia model de desastre arquitectònic com a conseqüència de l'especulació. Aspira avui a convertir-se en model de caciquisme i corrupció econòmica? Monopolitzadors econòmics com la constructora Lubasa, grans empresaris, taulellers que davant de la crisi del sector orienten les seues inversions al sector de la construcció, dirigeixen les seues activitats per al seu lucre particular, sense reparar en mitjans i en connivència directa amb els polítics del Partit Popular. Com ha pogut ocórrer i quin ha estat el camí recorregut per a què la política urbanística del nostre Ajuntament la dicte Lubasa?. Per altra part, ens trobem amb uns projectes d'urba-nització de les nostres costes, de la nostra costa verge i dic nostra perquè és de tots, projectes que per a ser portats a terme cal saltar-se tota consideració que dificulte l'enriquiment personal.

Així d'aquesta manera s'ha oblidat que un desenvolupament és factible sempre que siga sostenible, no es té en compte l'aigua com a recurs limitat i susceptible d'unes prioritats, atenent a la supervivència, als ecosistemes i la conservació de la naturalesa imprescindible per a tot tipus de vida, ja que la seua degradació suposa la pèrdua d'aquesta vida. Sembla ser que hi ha persones la prepotència de les quals (i perdonen), l'estupidesa despresa d'aquesta, els fa creure estar per damunt del bé i del mal o tenir un dret diví.

Les estructures actuals de la costa a penes són ja sostenibles, on doncs es vol anar a parar amb projectes com Terra Mítica; d'on naixen i qui manté el projecte de Marina d'Or, la construcció de la carretera Cabanes-Orpesa per a unir-la amb l'entredit Aeroport. Quins interessos i quants milers de milions s'amaguen darrere de tot açò? I quina és la postura de la ciutadania davant d'aquests fets?

El ciutadà de Castelló sembla ser que o no té opinió o la seua opinió és un eco del bombardeig mediàtic de les seues dos primeres estrelles: TV de Castelló i el periòdic "Mediterráneo" amb el cap visible del seu director i els seus contactes. Titulars d'escàndol com el de "Narbona nos quita el agua", tergiversació malèvola emparada per la legalitat. Segur que el present article no gaudirà d'eixa difusió, perquè el poder s'uti-litza per a enganyar, malinformar i desinformar.

Qui treu realment l'aigua? O és que potser açò no es pot dir?

Amb quina aigua es proveirà Terra Mítica, els blocs d'apartaments, els camps de golfs? On està la cura i manteniment de les altres infraestructures? Què va passar amb l'aigua del pantà de Maria Cristina? On van a parar les aigües del drenatge de la Marjaleria?

Es polititza un problema tècnic com és el recurs de l'aigua i el seu aprofitament. Es polititza amb el tema del Pla Hidrològic Nacional (PHN ). Un pla desaconsellat per la Unió Europea. Actualment, els transvasaments són ja mesures obsoletes, tanmateix existeix una voluntat insistent en portar-lo a terme. Darrere hi ha uns interessos econòmics molt forts d'empreses constructores, cimenteres i altres serveis, etc; més que la viabilitat i l'interès real per resoldre el problema. D'ací la politització del tema. D'ací la no consideració d'altres qüestions tècniques, del desaprofitament i infraestructures deficitàries, així com la postergació de prioritats. I tot això amb un aparell mediàtic rentant els cervells sense pietat i sense concessions.

Un entramat de poder que ací a Castelló adquireix un model peculiar pel seu caciquisme. Batalles particulars entre Lubasa i el Sr. Ger. Activitats que ja són públiques com les del Sr. Fabra portades a la fiscalia anticorrupció de l'Audiència estatal; fet que no impedeix l'adhesió dels empresaris de Castelló i la Cambra de Comerç amb aquest senyor.

Però el més lamentable és que els ciutadans lluny d'inquietar-se davant de totes aquestes qüestions i exercir el sentit de la crítica i informar-se degudament, dormen o segueixen fent eco dels despropòsits emesos per TV Castelló en els seus monòlegs, entrevistes i altres.

I que fan els partits polítics minoritaris de l'esquerra i els nacionalistes?

També és una pregunta interessant. Si bé responen a una minoria a la que re-presenten, no és el més pràctic perdre's en disputes estèrils, ni en l'afany de vots. Necessiten de la cohesió com a grups alternatius per més minoria que siguen; aixecar la veu crítica i informativa, enfront dels abusos, la desinformació i l'engany. Cal la divulgació de l'autèntica situació, ja que de la ignorància és d'on procedeixen els pitjors mals i les actituds de silenci.

El poble necessita veure més enllà de les mentides interessades, encara que només siga perquè davant de qualsevol desfeta d'aquests plans sense sentit, així com els guanys no revertiran a les seues butxaques, sí que haurà de fer front a les pèrdues. Les aparents rendibilitats pintades com a tals no ho seran ni tan sols a mitja termini, cap turisme vindrà a refugiar-se a blocs de ciment. Ciutadans amb sentit comú són coneixedors de les actituds caciquils i els enriquiments personals, aspiren a un altre model de ciutat oberta i al fre de la impunitat, però res vindrà donat si no es passa a l'acció social i política que recol·loque els fets en el seu lloc. Missatges fatus encobridors de la corrupció, on s'alaben el fer de les persones com a benefactores en el més pur pensament fatxa i no com a gestores, quan per a eixos suposats beneficis han recorregut a l'espoli de les arques públiques, necessiten desaparèixer del món informatiu. Així com el moviment de Salvem el Desert va calar en el nostre poble, això és indicatiu que les cons-ciències poden despertar-se més enllà dels interessos immediats. Allò que segueix sent sorprenent és l'acceptació del robatori camuflat a l'empara de la legalitat, dels càrrecs i de la cobertura política. Ens preguntem Castelló és una ciutat enganyada o ignorant? Pensem que un poc de tot. Cal informació i llibertat per aquesta informació. Entenem per llibertat la possibilitat d'accés als mitjans d'informació, l'admissió de les veus crítiques i l'absència de guerra mediàtica bruta.

Índex

anterior:
L'aigua: Una perspectiva general

següent:
Vel·leïtats valencianistes i participació durant el franquisme
critics@moviments.net Un espai de debat i reflexió
 
Anterior Índex Següent