DOSSIERS CRÍTI(CS) Repensar Castelló
  #7 - estiu 04

CAP A UNA NOVA CULTURA DE LA RESISTÈNCIA

Escrits elaborats a contracorrent

La "fi de la història" va ser anunciada amb la caiguda del mur de Berlín. Amb aquest nou missatge el Poder ens volia convèncer de què per al món i per al conjunt de societats només existeix un camí del qual res queda fora, un camí que passa per l'expansió global (mundialització o globalització) d'un sistema econòmic, el capitalisme, que en la seua fase actual és anomenat neoliberalisme.

Al sistema li correspon també l'expansió global de l'american dream (el somni americà), que ens ensenya que qualsevol persona amb capacitat emprenedora pot triomfar. El que no se'ns explica és que per a triomfar ha d'haver alguna persona sobre qui passar. De fet, és molta més la gent sobre la que passen per sobre que la que triomfa, en una diferència de milers de milions de persones. Aquesta és la societat en la qual vivim, un món on les diferències socials són cada vegada més grans en be-nefici de poca gent, i no només entre el nord i el sud.

No és l'objectiu de l'escrit fer una anàlisi de la dominació capitalista actual, cosa que ja han fet altres. Només ens fixem en aquesta per a poder plantejar formes de treball per obrir escletxes o, com diuen altres, crear contrapoder, cosa que als moviments que apostem per un canvi no ens està resultant gens fàcil. En aquest punt, cal reconèixer que si el sistema gosa de tanta estabilitat, cosa que no passa amb la gent que viu a dins d'ell, és degut a què ha convençut. Fernández Durán (1993) ens explica que tot es sustenta en tres pilars: una realitat dibuixada pels mitjans de comunicació, una integració a través del consum, i la por com a tercer element en aquest consens que només s'aguanta per voluntat de totes les que hi participem.

I ens està costant obrir escletxes, perquè al parany de la submissió no només cauen les persones acrítiques amb el sistema, també la gent crítica hi cau. És molt fàcil comprendre que el terrorisme és un argument molt recurrent per al poder per evitar haver de parlar d'altres coses, però ja és més difícil ser crític amb les comoditats que ens ofereix la forma de vida actual, encara que una siga una precària, i fins i tot estem disposades a justificar-les.

Les persones crítiques hem de fer replantejaments urgents davant d'un panorama que, si es vol veure, és prou dur. Si al món trobem guerres a multituds de països, fam, poblacions desplaçades per empreses europees o americanes, vulneracions dels drets fonamentals... a casa nostra el model es tradueix en una indústria que contamina l'atmosfera de la nostra comarca; uns desequilibris entre l'interior proveïdor de recursos i la costa amb un plantejament irreal de consum inesgotable de recursos i territori; uns llocs de treball cada vegada més insegurs; la desfeta d'una societat agrícola (agrícola=retrocés) amb una tradició més propera a la natura i la seua suplantació per una cultura del ciment, del barroerisme de TV de Castelló, la bellesa superficial made in Marina d'Or i el cinisme del Sr. Fabra o del PGOU d'Orpesa.

Fer replantejaments vol dir fer Replantejaments, i el primer passa per veure que cada dia està més clar que, pels diferents mecanismes de control que té el capital, una victòria electoral de postures antagonistes al sistema és impossible. Intentar justificar la participació electoral més enllà d'un accés a informació o a xicotetes quotes de poder, insignificants dins del monstre, és fer demagògia o fer anàlisis sustentats en res.

En la cerca d'escletxes al sistema també cal assenyalar la clara integració en ell, com a col·laboradors fidels en la seua perpetuació, d'alguns elements socials nascuts en el seu moment amb un suposat interés social, entre d'altres els sindicats majoritaris. És de nou el cas d'un carreró sense eixida.

Eixos replantejaments són necessaris dins d'un esforç per avançar en la lluita per un món més just i evitar pegar-nos cabotades constantment contra parets que no deurien d'estar en el nostre. I no són les úniques parets que ens posem. Als móns alternatius, i molt als de la nostra comarca, n'hi ha dos parets amb les que ens peguem constantment. Per una banda, la incapacitat de veure les lluites particulars (ecologista, feminista, per la llengua...) dins d'una globalitat, de veure que les causes dels nostres problemes són comuns, estan en la base del sistema i que no es tracta de problemes puntuals sinó estructurals. Això fa que la solidaritat entre lluites siga pràcticament desconeguda. A les "jornades contra el progrés destructiu" del passat mes d'abril a Castelló, diferents ponents van manifestar que n'hi ha una descoordinació total entre les diferents lluites socials de la nostra comarca, i l'exemple del moment eren les diferents lluites ecologistes. No parlem del que passa entre diferents moviments.

L'altra paret en la que ens agrada donar-nos cabotades és el discurs simplista d'alguns móns alternatius. Si ens trobem davant d'una dominació amb un alt grau de complexitat, respostes simplistes, en molts casos pur folklore, no fan cap bé. En aquest sentit, que ningú es crega que per pertànyer a tal o qual organització, llegir tal o qual llibre, o participar un dia a la setmana ja s'està fent. S'està fent quan es fa, però qualsevol cosa no és fer.

Aprofitarem per a continuar amb la reflexió un altre argument que es va sentir en aquelles jornades. La protecció del medi ambient i el capitalisme són incompatibles. Això està provat en estudis que, fins i tot, s'han produït des d'institucions capitalistes, com l'informe Meadows (1992). Pel que sembla no només ens estem apropant a una crisi ecològica de conseqüències de difícil predicció, i no val el "alguna cosa inventaran". Els desequilibris econòmics i socials al planeta aniran en augment gràcies a les polítiques econòmiques que organismes internacionals sense cap tipus de control democràtic, encara que fos formal, estan duent a terme avalats pel nostres governs. Els desequilibris duran una fugida de població cap a zones del planeta, on no es vol repartir el pastís, creant alhora situacions de tensió que generarà escenaris que poden arribar a ser molt violents.

No es tracta de ser catastrofista. Es tracta de veure cap a on camina tot. Arribats al punt on ens trobem tenim dos camins: la integració en la societat via consum i deixem de preocupar-nos, o ens replantegem l'estat de les coses per poder viure d'una altra ma-nera. Molta gent opta per la integració perquè viure d'un altra manera significa un veritable esforç. No sé si és un esbaró de moral judeocristiana, però en certa manera s'està d'acord, en què en aquest món les coses que valen la pena requereixen un esforç.

Però alerta amb el que significa esforçar-se, que en cap cas vol dir fer-nos un "hara kiri" que ens duu de cap a depressions o a situacions personals insostenibles. Evidentment qui viu a un sistema capitalista ha d'acceptar el viure amb una sèrie de contradiccions, ni que siga per salut mental, cosa que està molt lluny del conformisme àmpliament practicat des de postures antagonistes, que ninguna s'enganye.

Un altra qüestió a estar alerta és amb el tema de les revolucions personals tan necessàries. Aquestes mai poden quedar en simples illes, perquè és continuar fent-li el joc al sistema. Hem de pensar que una vegada desfetes les estructures socials tradicionals sense l'arribada d'altres de noves, el capitalisme ha promogut l'alienació individual en un mar d'incomprensió, que té una cura plaent en el consum. No crear teixit social és fer el joc, i per tant un error.

Una nova cultura de la resistència passa per una actitud d'interés pel canvi fent valoracions d'allò positiu en les decisions que es prenen, no sols per davant (com fa normalment l'esquerra) sinó també en el rerafons. Es tracta de buscar la superació davant del simplisme. El formar-se davant de la repetició d'arguments i esquemes que no són més que reproducció d'allò que ens ha ensenyat, a vegades de manera subtil, la societat on vivim. Formar-se és informar-se, és aprendre com funciona el món, aprendre tècniques per al funcionament col·lectiu, aprendre a ser cada dia més autònoma deixant a banda pors (per exemple, a parlar en públic o a escriure) i delegacionismes. Cap persona ha de ser imprescindible i totes hem de tractar de ser capaces d'articular les lluites. Cal ser inconformistes, no només amb el sistema, sinó també amb nosaltres mateixes i fer de la pràctica de l'autocrítica una eina de millora de les nostres lluites.

Hem de trencar l'alienació que se'ns ha imposat i hem de reconstruir xarxes socials. Açò inclou des de coses tan simples com espais per a què xiquets i xiquetes es puguen relacionar naturalment, a fòrums de debat o tertúlies, fins a allò que pugueu imaginar... Quan parlem de fòrums no ens referim a eixe tipus de reunions on cadascú va a soltar la seua i prou, estem parlant de llocs on n'hi ha un interés comú per fer amb la interacció amb els altres i d'on tothom vol eixir amb alguna cosa nova. Això ha de quedar com a part d'una "cultura" anterior.

Una cultura de la resistència és incompatible amb justificacions d'actituds personals que viuen de rendes de lluites de fa tres dècades, que a més no han dut a cap port fora dels límits del sistema. Tampoc és compatible la pràctica del "bonrotllisme", maleït i hipòcrita costum que existeix en alguns ambients "alternatius". Les coses no són alternatives, perquè es diga que ho són ni perquè les facen les nostres amigues. Són alternatives quan presenten una alternativa real i integral.

Parlant de la realitat de Castelló, no pot construir una cosa que quasi no existeix o està molt disminuïda, sense començar a buscar llenguatges comuns amb els que entendre'ns. A això arribarem compartint allò que escrivim, que llegim, la participació en debats, tertúlies i fòrums, amb l'interés pel que fan els i les altres.

Es torna fonamental el reconeixement de les diferents lluite desenvolupades a la nostra comarca amb esperit de canvi social, en els termes que venim apuntant. És incomprensible la desarticulació que existeix. La ignorància és l'única cosa que pot guiar a allò que s'ha arribat a afirmar de què ací no n'hi ha res. Segurament som quatre gates. Segurament allò que es fa moltes vegades només segueix el ritual pamflet-cartell-enganxina-xerrada. Però el fet d'haver gent interactuant per fer-ho pot ser positiu. I serà positiu si es trenquen els límits que ens posa el sistema per tal de buscar altres formes més coherents amb el propi discurs.

No es pot buscar la interacció entre col·lectius i grups de gent si no està clar (clar no vol dir només de paraula) el voler interactuar per part dels membres. Reunions de representants que realment només es representen a ells, perquè estan més convençuts, no és més que repetir els esquemes tradicionals, cosa llunyana d'allò que estem plantejant. Cal implantar aquesta nova cultura a dins de cada col·lectiu o grup per a què puga ser possible tendir ponts entre ells. No segueix els paràmetres d'una cultura de la resistència el buscar nexes d'unió quan necessite d'altres, però mentre faig la meua.

Actituds del tipus: jo sóc feminista i em preocupe només dels problemes de gènere (compte no s'està dient que les feministes es preocupen només d'això, encara que al col·lectiu podem trobar molta gent que ben poc li preocupen les pràctiques d'altres lluites socials), o de jo defense l'ús de la llengua i només em preocuparé d'això, o l'actitud del jo sóc d'una associació i només m'interessa el que fa l'associació, aquestes pràctiques tan comunes, s'han d'acabar.

És responsabilitat de totes i tots el voler conèixer les diferents lluites que s'estan plantejant enfront al sistema i de fer-les arribar a les nostres companyes. Lluites que moltes vegades són molt desconegudes. Realment n'hi ha gent treballant alternatives pràctiques a elements de domini capitalista en moltes facetes de la nostra vida: en l'alimentació, en la tecnologia, l'educació, l'edició i distribució de materials... I ni parlar-ne de totes les propostes que des de fa llarg s'estan fent des del moviment ecologista. Hem de fer-les nostres i començar a participar més. No es pot aguantar que el nivell de desinformació sobre aquestes pràctiques a dins dels moviments siga molt proper al de la resta de la societat.

És una necessitat el buscar altres maneres d'informar i d'informar-se. Els mitjans de comunicació majoritaris estan dominats completament per interessos empresarials o en el cas d'una minoria pel partit de torn que mana a l'administració de l'estat. Existeixen diferents projectes de comunicació a la nostra comarca que encara que són minoritaris, s'estan plantejant com a alternatives en alguns aspectes al que n'hi ha establert. És responsabilitat de tots i totes el recolzar-los. Per a molts i moltes és molt important treure a la llum allò que fan pels canals habituals. Igualment important deuria de ser el compartir-ho directament amb companys i companyes, per cert amb molta més receptivitat.

El món alternatiu deu deixar de ser un lloc més de consum on deixar les nostres consciències tranquil·les. És necessari convertir-lo en un remolí de pràctiques, pensades i repensades, per a què es convertisca en un referent social. La fi de la història és la perversió de paraules com solidaritat, justícia, igualtat, llibertat i tantes altres. Polítiques i altres espècies poden tindre-les a la boca tot el temps que vulguen. Nosaltres les hem de tindre a les nostres pràctiques, però no només amb aquelles que viuen en altres continents, sinó també entre nosaltres, els que dia a dia estem donant temps, esforços i diners per a què les coses canvien. D'una altra manera, arribarà un punt que el nostre discurs de canvi social no ens el creurem ni nosaltres.

És urgent començar a crear una nova cultura de la resistència a la nostra terra per dur la lluita a nivells més elevats en continguts, coneixements, eficiència i alhora evitar ofegar o cremar aquells esperits inquiets amb els i les que tenim la sort de compartir les nostres vides que ja estan apostant fort en aquesta guerra de David contra Goliat. No tinguem por de reconèixer que no tenim un programa per dur a terme. Una alternativa al que tenim i al que se'ns ve damunt no la té ningú. Només és possible escriure-la des de la participació. La fi de la història serà la fi de la seua història, la nostra, la nova història és la que dia a dia anem escrivint.

Índex

anterior:
Editorial

següent:
L'aigua: Una perspectiva general
critics@moviments.net Un espai de debat i reflexió
 
Anterior Índex Següent